Tag Archives: tìm mua xốp chống nóng

CHỐNG NÓNG NẮNG VÀ NÓNG NHÀ CHO VÁCH TƯỜNG HƯỚNG TÂY

Tam cach am Cach nhiet XPS

Khí hậu Việt Nam là cận nhiệt đới và do đó có số giờ nắng trung bình trong năm rất cao vào khoảng 2.200 giờ – 2.500 giờ Đặc biệt là ở các khu vực từ Nam Trung Bộ đến Tây Nam bộ khí hậu luôn nóng quanh năm. Đa số nhà ở Việt Nam sử dụng tường