Đĩa nhám sếp linh hoạt

60,000 50,000

Đĩa mài sếp tròn và linh hoạt là vật tư tiêu hao trong quá trình chuẩn bị bề mặt trước khi sơn.