Sơn lót Epoxy J-PRO Pimer sàn công nghiệp

1,167,000 1,150,000

SƠN EPOXY J-PRO PRIMER (Sơn lót Epoxy Jungbu)
J_PRO PRIMER tạo bởi công thức đặc biệt của nhà máy Jungbu Hàn Quốc là sự kết hợp chuỗi amid (vai trò đóng rắn) và nhựa Epoxy Resin cao cấp, dùng làm chất kết dính và mau khô với khã năng ngăn ngừa hoàn hảo các hóa chất và nước.