Chống thấm polyurethane biến tính ARS150 (ROOD SHEILD 150%)

4,300,000 3,850,000

ARS150 (ROOD SHEILD 150%) là chất chống thấm gốc polyurethane biến tính, một thành phần, gốc
nước. Sau khi thi công sẽ hình thành một lớp màng polymer có khả năng kháng nước và chống
thấm nước cực cao,màng không mối nối hay không rò rỉ,có khả năng bảo vệ kết cấu tốt và có
hiệu quả lâu dài.